Welkom by GHS Akademie

error: Content is protected !!
Open chat
Hoe skryf ek in?

Stap 1 Klik op Ïnskrywing” en voltooi die persoonlike inligting en kies “Stuur”. Dit beteken dat jou aansoek ingedien is. Tydens hierdie fase word jou dokumente nagegaan.

Stap 2 Klik op “Teken Aan” en dan op “Registreer”. Hierdie proses vind slegs een keer plaas. Elke leerling moet sy eie epos adres gebruik en jy kan nie dieselfde epos 2 keer gebruik op ons stelsel nie.

Stap 3 “Teken Aan”.

Stap 4 Leerlinge sal binne 24 uur aktief wees op die aanlyn stelsel.

Hoe kan ons verder help?